2007

Zmena právnej formy

 

V roku 2007 sa právna forma našej spoločnosti zmenila zo združenia s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.