Prečo je doležité riešiť
firemnú kultúru?

Prieskumy ukazujú, že úspešné firmy komunikujú svoje hodnoty, majú vysokú orientáciu na starostlivosť o všetky zainteresované osoby, cielene formulujú firemnú kultúru, a predovšetkým sa prezentujú ako stále sa rozvíjajúce organizácie. Ako by mala správna firemná kultúra vyzerať?

 

Vybudovať pracovné prostredie, v ktorom sa budú ľudia cítiť komfortne a motivovaní nie je ľahkou úlohou. Konkrétny návod neexistuje, každá firma žije svojím životom. Nie je však na škodu učiť sa od skúsenejších a zavedených firiem. V CLIMAX-e oslavujeme tohto roku výročie - na trhu sme už 30 rokov a zamestnávame vyše 500 spokojných pracovníkov. Nebojíme sa preto prezentovať naše hodnoty a poskytnúť vám inšpiráciu aj náhľad do našej kultúry. Ako viesť stabilnú firmu, aby prosperovala minimálne ďalších 30 rokov a vychovávala nadšených zamestnancov?

 

 

Každý vie, kým ste

Firemná kultúra tvorí ducha firmy. Vypovedá o VAŠICH zdieľaných hodnotách. Vo väčšine firiem si zamestnávatelia vyberajú zamestnancov tak, aby zapadli do kolektívu. Takisto si zamestnanci vyberajú prácu aj podľa toho, kde sa cítia dobre. Ak máte výraznú firemnú kultúru, ľahko odfiltrujete pri nábore zamestnancov uchádzačov, ktorí sa nestotožňujú s vaším cieľom. Takí nikdy nebudú dostatočne angažovaní a motivovaní a pravdepodobne vašu firmu čoskoro opustia.

 

 

V CLIMAX-e máme základné hodnoty definované a každý z nás je stotožnený s víziou „Našej budúcnosti".

 

„Pri budovaní našej spoločnosti pre mňa boli vždy dôležité tieto vlastnosti: tvorivosť, pracovitosť, inteligencia, priateľskosť a slušnosť. Tieto hodnoty nám pomáhajú k tomu, aby sme sa každý deň o kúsok zlepšili. Keď sa takto budeme správať dostatočne dlho, nie je nič, čo by nás zastavilo na našej ceste stať sa jedným z najlepších výrobcov tieniacej techniky na svete," hovorí Miroslav Jakubec, zakladateľ firmy.

 

 

Toto je naša prezentácia. Vďaka nej v CLIMAX-e posilňujeme hrdosť našich ľudí na príslušnosť k firme

Kľúčoví ľudia v starostlivosti o firemnú kultúru

Firemná kultúra sa v posledných rokoch stala jedným z kľúčových nástrojov pracovnej motivácie. Dokáže znížiť fluktuáciu a zvýšiť efektivitu práce. Podľa americkej štúdie Gallup (2015) sa chuť a zapojenie vašich ľudí do práce môže líšiť až o 70 %, a to iba vplyvom správneho vedenia. Kľúčom k zvýšeniu angažovanosti zamestnancov (podľa štúdie skoro až o 60 %) sú práve vedúci pracovníci, manažéri, lídri tímov.

 

Pravidlá pomáhajú

Prichádza čas stanoviť si pravidlá (nielen) pre vzájomnú komunikáciu. Firma vždy funguje ako určité spoločenstvo. Sú tu pravidlá písané aj nepísané. Vzťahy majú určitú hierarchiu. V chaose bez pravidiel, procesov a vymedzených kompetencií budú ľudia robiť chyby, pracovať pomalšie a horšie spolupracovať. Všetko však s mierou. Dodržiavanie striktných a nezmyselných pravidiel, ktorá zdanlivo tvoria firemnú kultúru, môže demotivovať, zamedzuje vzniku priestoru pre kreativitu a môže viesť u mnohých až k frustrácii a ukončeniu pracovného pomeru.

 

Aké sú naše pravidlá?

Pri komunikácii venujeme vždy plnú pozornosť našim kolegom a obchodným partnerom. Komunikujeme na princípe rovnoprávnosti, otvorene, čestne, s úctou a férovo.

Učíme sa zo skúsenosti druhých a odovzdávame im tie svoje. Podporujeme samostatnú prácu, delegujeme zodpovednosť.

Vieme načúvať, spájame sily pri nachádzaní najlepších riešení. Vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi riadime na partnerskej a profesionálnej úrovni.

 

Častým problémom vo firmách, ktoré sú vo fáze budovania svojej kultúry, môže byť práve delegovanie zodpovednosti. Otvorená komunikácia a férový prístup je základným kameňom zdravých vzťahov.

 

Firemná kultúra ako konkurenčná výhoda

Chcete lojálnych zamestnancov? Dajte im dôvod, aby u vás chceli pracovať. Vytvorte im miesto, kde práca nie je iba prácou, ale miestom, kde vaši ľudia radi trávia čas. Firemná kultúra vám v tomto smere poskytne veľmi silnú konkurenčnú výhodu.

 

V CLIMAX-e sa nám darí vytvárať pracovné prostredie, ktoré je priateľské a motivujúce. Svojich zamestnancov si ceníme a za skvele odvedenú prácu ich vieme aj odmeniť. Aké benefity u nás zamestnanci napríklad dostávajú?

Penzijné pripoistenie, zvýhodnená mobilná tarifa, 2 000 Kč príspevok na energie - vieme, aké je náročné dnes vyjsť s rodinným rozpočtom, zvlášť pri rastúcich cenách energií.

Príspevok za odporúčanie nového kolegu, odmenu za pracovnú spoľahlivosť, ročný bonusový program až 20 000 Kč - výnimočne angažovaní pracovníci si zaslúžia výnimočný prístup.

Príspevok na vlastné stravovanie, masáže na pracovisku, ale aj posedenie s kávou (príspevok na kafetériu vo výške 2 000 Kč za rok) - komunikácia s kolegami a posilňovanie interných vzťahov sú pre nás dôležité hodnoty či už pri obede, relaxácii, alebo na káve.

Vzdelávanie a jazykové kurzy na pracovisku a ďalšie benefity.

 

Dbáme na to, aby mali naši zamestnanci zaistené nielen bezpečné a zdravé prostredie, ale aby sa zároveň navzájom podporovali a pomáhali si. Len tak môžeme spoločne rásť, zlepšovať sa a poskytnúť našim zákazníkom tie najlepšie služby.

 

Pre riaditeľa firmy, Davida Žabčíka, sú zamestnanci najdôležitejšie: „Ich poctivá každodenná práca je alfou a omegou všetkých našich firemných úspechov aj zárukou ďalšieho rozvoja. Snažíme sa mať správnych ľudí na správnych miestach tak, aby sme vždy v maximálnej miere využívali silné stránky daného človeka. Našich zamestnancov pravidelne vzdelávame, aby sme podporili ich profesijný aj osobnostný rast. Náš tím neustále vhodne dopĺňame. Šikovní a motivovaní ľudia u nás vždy nájdu uplatnenie."

 

 

Spoločenská zodpovednosť firiem ako trend dneška

Súčasťou firemnej kultúry je zároveň aj definícia zodpovednosti celej spoločnosti voči okoliu - zákazníkom, partnerom, zamestnancom a ich rodinám, obyvateľom v okolitých obciach aj životnému prostrediu.

 

 

Ako v CLIMAX-e pomáhame?

Šport vnímame ako dôležitý pre zdravie aj rozvoj mládeže. Venujeme sa preto sústavne športovému sponzoringu. Predtým sme podporovali niekoľko lokálnych športových klubov. Dnes sa zameriavame na dva vybrané projekty, ktoré nám dávajú zmysel a sú v súlade s našimi hodnotami. Podporujeme predovšetkým náš domáci hokejový klub. Prečo? Lebo keď sa povie Vsetín, mnohým ľuďom sa ako prvý vybaví práve hokej. Zamestnávame obyvateľov z regiónu a chceme podporovať ich valašskú hrdosť.

 

Súčasťou našej firemnej stratégie sú aj charitatívne projekty. Od roku 2014 sme v rámci projektu Pomáhame rozdelili už viac ako 5 mil. Kč pre tých, ktorí potrebujú pomocnú ruku. Prečo projekt Pomáhame vznikol? Najprv my, potom aj vy. V prvom rade podporujeme našich zamestnancov, ale nezabúdame ani na vážne chorých alebo domovy pre seniorov. Predovšetkým však o pomoci rozhodujeme v CLIMAX-e spoločne, každý rok vyberáme spolu s našimi zamestnancami zo zhruba 70 žiadostí o pomoc, ktoré k nám dorazia. Opäť sa primárne zameriavame na pomoc ľuďom z nášho regiónu.

 

V roku 2016 sme zaviedli zlepšovacie návrhy. Za ten čas bolo podaných 1 790 zlepšovacích návrhov priamo od našich zamestnancov, ktoré firme ušetrili 9,65 mil. Kč. Každý nápad od kohokoľvek je vítaný. Prečo zlepšovacie návrhy? Ide o výhru na všetkých stranách. Naši ľudia sú za realizované zlepšenia ocenení finančne, my pri výrobe ušetríme peniaze a zákazníci získajú lepší produkt. Bonusom je potom aj vyššia motivácia našich pracovníkov, ktorí sa môžu podieľať na inováciách CLIMAX-u.

 

Nezabúdame ani na životné prostredie. Prečo je pre nás dôležitá ekológia? Samotné naše výrobky pomáhajú šetriť energiu, a tak okrem úspor prispievajú aj k udržateľnosti. Tieniaca technika znižuje energetickú náročnosť domu až o 30 %. Tak prečo nešetriť aj pri optimalizácii výroby? Využívame prebytočné teplo z výroby na vykurovanie hál, zužitkujeme každý zvyšný kúsok látky na markízy - napr. na výrobu tašiek. V neposlednom rade podporujeme našich pracovníkov, aby jazdili do práce na bicykli, čo pomôže doprave v regióne aj ich zdraviu. A keďže náš región je pre nás aj pre našich ľudí kľúčový, každý rok pri čistení potoka spoločne pozberáme až 300 kg odpadkov.

 

 

Ako vychovať zamestnancov, ktorí pre vás budú dýchať?

V dlhodobo úspešných firmách, ktoré majú rešpekt partnerov a zákazníkov a priťahujú tých najlepších ľudí, vychádza firemná kultúra vždy z pevných základov filozofie firmy - teda z jej poslania, hodnôt a vízie.

 

Bez vízie to nejde

Nemáte definovanú filozofiu svojej firmy? Potom na tom zapracujte. Ako inak budú vaši ľudia vnímať svoju prácu a aký v nej budú vidieť zmysel? Ak máte jasne vymedzené poslanie a hodnoty, zistite, či nimi vaša firma naozaj žije. Vyznajú sa vaši pracovníci v nastavených hodnotách? Stotožňujú sa s nimi? Alebo je problém v tom, že pracovníci preberajú postoje od svojich nadriadených, ktorí sa sami hodnotami neriadia?

 

Buďte vzorom

Aby naozaj fungovali nastavené princípy komunikácie, musíte sa nimi sami riadiť. Čo vyžadujete od svojich zamestnancov, chcite aj sami od seba a od manažérov.

 

Tvorte príbehy ľudí vo firme

Kde sa vôbec vzala prvá myšlienka pre vznik CLIMAX-u? Za všetkým stojí jeden otec, ktorý sa nemohol zmieriť s tým, že musí svojmu synovi šetriť na nové topánky takmer rok. Miroslav Jakubec sa rozhodol začať podnikať a na topánky svojmu synovi zarobiť oveľa rýchlejšie. Týmto začína príbeh našej firmy CLIMAX. Ale podstatnejšie je to, ako ďalej pokračuje. Prezentujte príbehy svojich ľudí, ukážte, že vám na nich záleží.

 

Rozvíjajte, starajte sa o pozitívne prostredie, budujte zdravé vzťahy

Nadšenie, nádej, hrdosť. Je to to, čo by mali pociťovať aj vaši ľudia? Pracujte na tom, aby vaši zamestnanci boli pyšní, že pracujú práve pre vašu spoločnosť. Motivujte ich a vytvárajte príležitosti pre ich osobný rozvoj. Pracovné prostredie je závislé od toho, akú firemnú kultúru si zvolíte a čo je pre vašu prácu dôležité. Je to práca bez stresu? Potom napríklad pracujte na bežných činnostiach ako tím, rozdeľte si povinnosti aj kompetencie tak, aby všetci mali porovnateľnú časovú náročnosť úloh a nenechávajte zodpovednosť iba na jednom človeku. Spoločne môžete mať viac inovatívnych nápadov a môžete zdieľať „zážitky" napríklad pri káve. Práca sa tak stane vašou spoločnou aktivitou s kolegami, ktorú možno začnete vnímať aj ako zábavu.

 

Pýtajte sa na feedback

Aké pocity naozaj majú vaši zamestnanci? To nezistíte, ak sa neopýtate. Vo väčšine prípadov vám nepovedia na 100 % pravdu. Ale čím častejšie sa pýtate, tým viac upevňujete vzájomné vzťahy. Dávate najavo, že na ich názore záleží. Vďaka tomu k vám s postupom času budú ľudia stále otvorenejší a poskytnú kvalitnejšiu spätnú väzbu.