Lubomír Galeta v CLIMAX-e začínal v roku 1997. Firme je tak verný už 25 rokov. Jeho príbeh dokazuje, že v CLIMAX-e je možné sa vypracovať z brigádnika až na člena predstavenstva. Začínal ako komponentár vnútorných žalúzií, pomáhal s nakladaním žalúzií a taktiež aj splietal. Bol majstrom výroby, pracoval na príjme zákaziek a oddelení reklamácií. Nasledovala pozícia riaditeľa sekcie Produkcia. Teraz je riaditeľom sekcie Vnútorné služby, ktorá má na starosti, všetko, čo súvisí so zamestnancami, kvalitou a zlepšovaním výrobkov, systémami, reklamáciami a IT technológiami. Vorkoholik a muž s prirodzenou autoritou, ktorý sa významne zasadil o vybudovanie povesti firmy v regióne. Vďaka tomu, že si prešiel viacerými pracovnými pozíciami, pozná firmu ako málokto. Navyše má dar pri kontrole nájsť jednu chybu zo sto. Jeho podpis nájdete na každej smernici vo firme.


Ako šéf je známy aj tým, že od svojich ľudí vyžaduje precíznosť a usilovnosť. „Súhlasím sa porekadlom, že správny šéf sa pýta. Pýtam sa často a často aj nepríjemne. Snažím sa tým ľuďom porozumieť a viesť ich, pomôcť im.“ To, že to myslí vážne, o ňom vypovedá jeho obľúbený citát: „Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu.“ Luboš sa podieľal na vytvorení reklamačného oddelenia, zavádzaní informačného systému K2, organizačnej štruktúry a pracovných popisov tzv. klobúkov, interných procesov alebo na certifikácii firmy podľa noriem ISO 9001 a 14001. Spoločne s kolegami sa významne podieľa na nastavení systémov, firemnom vzdelávaní či riadení projektov. Luboš je človek, na ktorého proste nezabudneš. Vie veľa dať, ale aj veľa vyžaduje. Vie rozosmiať, ale aj rozplakať. Vie počúvať, ale tiež „nezastaví hubu“. Hovorí aj veci, ktoré sa nehovoria, a je to človek, ktorého skôr počuješ, než vidíš. Vďaka svojmu vysokému hlasu si ho ľudia často plietli s kolegyňou Petrou Karlikovou, s ktorou sedel v jednej kancelárii. V telefóne si tak vypočul veľa zaujímavých reakcií: „Slečna, zapli by ste mi, prosím, fax? Alebo pani Galeta, ako sa, prosím, vaše priezvisko skloňuje?“


I napriek svojej časovej vyťaženosti nedávno vyštudoval procesné inžinierstvo, odbor ovládania rizík vo výrobnej firme so zameraním na logistiku na Fakulte krízového riadenia a logistiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Dokáže si nájsť čas na svoju rodinu a na netradičné koníčky, ako je hranie na organ pri nedeľných bohoslužbách, učenie v nedeľnej škole či vedenie účtovníctva pre neziskové organizácie.


A čo Lubošovi dalo tých 30 rokov v CLIMAX-e? Neuveriteľne ma to posunulo. Keď prídeš v 18 rokoch do práce, tak si myslíš, že si ten najlepší na svete, koho firma mohla získať. Postupom času, ale precitáš a uvedomuješ si, koľko toho ešte nevieš, a čo všetko sa musíš naučiť. Vďaka CLIMAX-u som spoznal, čo znamená priateľstvo a pomoc. Nikdy by som nebol tam, kde som, bez ľudí, ktorých som tu mohol stretnúť a od ktorých som sa mohol učiť. A to platilo tak v čase, keď som nakladal, ako aj teraz,“ uzatvára Luboš Galeta.