Karel Škrabánek prišiel do firmy na jeseň roku 1996, kde začínal ako obchodno-technický zástupca. „Z predchádzajúceho zamestnania som bol zvyknutý na logický až skoro vedecký prístup k riešeniu rôznych firemných záležitostí. Keď som nastúpil do CLIMAX-u, bol som prekvapený z jeho dynamiky. Vzhľadom na veľkú aktivitu súčasných majiteľov bola firma doslova zasypaná zákazkami z celej republiky a prežívala obrovský boom,“ spomína na začiatky a pokračuje: „Ľudia boli v tom čase neskutočne obetaví. Vďaka ich pracovitosti sa zvládal veľký nápor nových zákaziek, a hoci to bolo náročné obdobie, bola to veľká škola do života. Človek sa naučil riešiť viac úloh naraz a priamočiare. Fungoval sedliacky rozum a sľúbené slovo bolo sväté. Bol som súčasťou vynikajúceho kolektívu, ktorý nešetril humorom a smiech bol na dennom poriadku.


Po štyroch rokoch sa Karel Škrabánek posunul z technického zástupcu na obchodného manažéra. Podieľal sa na reorganizácii a vytvorení nových základov štruktúry firmy. Pomohol vybudovať obchodný tím, ktorý mal na starosti rôzne regióny vrátane prvých kontaktov do zahraničia. Prevažne Rakúsko. „Vytvorili sme nový systém cenníkov vrátane katalógov, rozšíril sa sortiment o vonkajšie rolety, siete a markízy a firma sa stabilizovala.“


V roku 2002 svoju pracovnú činnosť vo firme ukončil. „Odchod z CLIMAX-u nebol vôbec jednoduchý. Roky strávené tu boli obrovským zážitkom a životnou skúsenosťou, z ktorej čerpám dodnes. Som hrdý na to, že som bol pri tom, keď vznikali základy, na ktorých firma stojí dodnes. Na to, že je CLIMAX teraz európskou jednotkou v odbore tieniacej techniky, a že som sa aj ako malé koliesko v súkolesí mohol podieľať na jej vývoji. Na vývoji firmy, ktorá nemá limity,“ uzatvára Karel Škrabánek.