V septembri 1999 nastúpila na pozíciu asistentky obchodného oddelenia, ako sama hovorí, ešte do malej firmy s niekoľkými zamestnancami, v čase, keď obchodné oddelenie ešte nemalo zahraničný obchod. Vďaka Hane tak došlo k rozvoju zahraničného obchodu v CLIMAX-e, ktorému neskôr aj šéfovala. „Boli to skvelé časy. Všetko sa riešilo spontánne s najlepším úmyslom. Zažila som prerod malej firmy na veľkú profesionálnu spoločnosť,“ dodáva.


CLIMAX vo svojich začiatkoch bol firmou, ktorú zamestnanci vnímali ako veľkú rodinu a boli ochotní obetovať aj vlastný voľný čas a energiu, čo všetko prispelo k rastu firmy. „Vždy som bola presvedčená, že majitelia firmy mali veľké šťastie na svojich spolupracovníkov,“ upresňuje a pokračuje jednou zo svojich úsmevných spomienok na priebeh zahraničných návštev v CLIMAX-e v deväťdesiatych rokoch, ešte pred jej nástupom: „V začiatkoch, keď nebola taká jazyková vybavenosť, tak aby sa mohlo viesť rokovanie v angličtine alebo nemčine, musel byť pri týchto návštevách prítomný si miestny učiteľ angličtiny a nemčiny, ktorý rokovanie prekladal. I keď nemal o tienení žiadne poňatie, priebeh rokovania od neho veľmi závisel. Vidieť, že sa česká tvorivosť vypláca, a aj v tomto prípade, bola k prospechu veci,“ spomína bývalá šéfka zahraničného obchodu, ktorá už v tom čase ovládala nemčinu a angličtinu na profesionálnej úrovni a rokovanie so zahraničnými klientmi si tak po svojom nástupe do firmy prevzala pod svoje krídla. Po 6 rokoch viedli jej kroky z CLIMAX-u do rakúskej firmy STOTTAN Co. Wien, ktorá je dodávateľom komponentov v oblasti tieniacej techniky. Tieneniu sa tak úspešne venuje už 23 rokov. Medzi jej životné hodnoty, na ktorých si zakladá, patrí jednoznačne prístup na rovinu: „Ak je nejaký problém, tak je nutné ho pomenovať a vyriešiť. Zároveň mám rada kreativitu a schopnosť reagovať na potrebu zmeny. V oblasti súkromného života je pre mňa veľmi dôležitá rodina, môj vlastný voľný čas a s vekom, samozrejme, aj snaha o zdravý životný štýl,“ hovorí.


A akéže je jej životné motto? „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Všetko a dá, len treba chcieť,“ uzatvára Hana Pospíšilová.