Miroslav s firmou začal spolupracovať začiatkom roku 2008 a, ako sám hovorí, v čase, keď mal CLIMAX tretinový obrat a tretinu zamestnancov než dnes. Spolupráci tak pomohlo úspešné výberové konanie na nového dodávateľa audítorských a daňovo poradenských služieb, keď bol vybratý spoločne s kolegami z firmy AUDIT AND TAX s.r.o.


„Nová spolupráca mi priniesla nové podnety, nové okruhy problémov na riešenie v daňovej oblasti, účtovníctva a všetkých daní,“ dodáva a pokračuje: „Obdivuhodný je rast CLIMAX-u a expanzia firmy s cieľom stať sa jednotkou na trhu s tieniacou technikou v Českej republike. Čo sa CLIMAX-u skutočne podarilo.“ Pozitívny postoj k životným hodnotám patrí k jeho typickým vlastnostiam. Preto spoľahlivosť, poctivosť, zodpovednosť a udržovanie dobrých vzťahov, otvorenosť a pokora sú hodnoty, ktoré považuje za dôležité nielen v živote človeka, ale aj samotnej firmy. A akéže je jeho motto, ktoré ho profesijným životom sprevádza? „Počítaj s horším a dúfaj v lepšie.“


„To je dobrá stratégia, ako byť vždy pripravený a počítať s variantmi,“ uzatvára Miroslav Glaba.