Vaše súkromie je pre nás dôležité

Vážení zákazníci, my aj naši partneri si vážime súkromie každého z vás. Stlačením tlačidla „Prijať všetko" súhlasíte s tým, aby sme vám poskytovali zmysluplné a užitočné služby na základe vašich údajov o sledovaní. Súhlas udeľujete pre Servis Climax a.s. a sieť Climax PARTNER a môžete ho kedykoľvek zmeniť v časti „Predvoľby." Viac o súboroch cookies tu.

 
cookies

Cookie - Nastavenie

Tu máte možnosť prispôsobiť súbory cookie podľa kategórií, v súlade s vlastnými preferenciami.

   

Technické cookies

 
Technické cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie webu a všetkých jeho funkcií, ktoré ponúkajú, napr. pôsobenie filtrov, ukladanie nastavení súkromia, a pod. Zaisťujú základnú prevádzku webu, preto musia byť zapnuté trvalo.
 
   

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich internetových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych používateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
 
   

Reklamné cookies


Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy tak na našich stránkach, ako aj na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia vašej osoby, pretože sa používajú iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
 
   
Servis Climax a.s. potrebuje váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme vám mohli zobrazovať informácie v súlade s vašimi záujmami.
 
   
DOPYT

SK

 
CZ
 
EN
 
DE
 
FR
 
+420 603 566 683

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie v PDF: TU


 

 § 1 Všeobecné ustanovenia

1. Dodávky tovaru sa uskutočňujú na základe týchto obchodných podmienok (ďalej len „VOP"). Odlišné obchodné podmienky kupujúceho sú vylúčené, ak nie je písomne dohodnuté niečo iné. Všetky zmluvné ustanovenia meniace tieto obchodné podmienky vyžadujú na nadobudnutie záväznosti písomnú formu alebo písomné potvrdenie predávajúceho.

2. Tovarom sa rozumie tieniaca technika (tým sa rozumejú aj siete proti hmyzu) dodávaná predávajúcim, ktorá je, čo sa týka druhu, spôsobu vyhotovenia, vlastností a ceny špecifikovanej v produktových listoch, cenníkoch a manuáloch predávajúceho zverejnených na internetových stránkach www.climax.cz (ďalej len produktová špecifikácia).

3. Dodávky tovaru podľa jednotlivých objednávok kupujúceho sú považované za samostatné kúpne zmluvy, ktorých režim je stanovený týmito obchodnými podmienkami, ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve či v kúpnej zmluve uvedené inak.

 

 

 § 2 Predmet kúpnej zmluvy

 

Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv sú nasledujúce hlavné záväzky zmluvných strán:

 

a) na strane predávajúceho:

- záväzok odovzdať na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu vec, ktorá je predmetom kúpy (ďalej tiež „tovar")

- záväzok umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci, ktorá je predmetom kúpy

- montáž sa nevykonáva

 

b) na strane kupujúceho:

- záväzok prevziať vec, ktorá je predmetom kúpy, od predávajúceho

- záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu veci, ktorá je predmetom kúpy

 

 

 § 3 Objednávka a dodávka tovaru

 

Dodávka tovaru bude uskutočnená nasledujúcim spôsobom:

 

 1. Objednávka:

a) tovar bude zo strany predávajúceho dodaný kupujúcemu na základe jeho objednávky obsahujúcej údaje o tovare z produktovej špecifikácie predávajúceho;

 

b) objednávku je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním predávajúcemu faxom, e-mailom, poštou či uskutočnením objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej adrese http://eshop.climax.cz/ (ďalej len e-shop); ústnu telefonickú objednávku je možné uskutočniť iba výnimočne a kupujúci je v takom prípade povinný preukazovať predávajúcemu nesprávnu dodávku tovaru podľa takej objednávky;

 

c) v prípade, že je vykonaná rámcová objednávka pravidelného odberu tovaru či je objednaný odber väčšieho množstva tovaru, môže predávajúci po dohode s kupujúcim stanoviť právo kupujúceho spočívajúce v doplnení jednotlivých objednávok formou spresnenia objednávky či odvolávky; právne účinky nastávajú potvrdením spresnenia objednávky či odvolávky zo strany predávajúceho; toto právo odvolávky či spresnenia objednávky musí byť priznané kupujúcemu v rámcovej zmluve kúpnej;

 

d) pokiaľ nie je objednávka uskutočňovaná na formulároch predávajúceho, musí objednávka obsahovať aspoň nasledujúce náležitosti:

- deň vystavenia objednávky, deň dodania tovaru

- špecifikáciu objednaného tovaru podľa označenia v produktovej špecifikácii predávajúceho (cenníky, produktové listy atď.);

 

e) každá objednávka musí obsahovať podpis alebo iné označenie, ktoré identifikuje kupujúceho; v prípade elektronického systému e-shop je za podpis objednávky považované prihlásenie kupujúceho či ním poverenej osoby pod jedinečným odberateľským číslom a prístupovým heslom do systému a potvrdenie objednávky stlačením poľa „Potvrdiť a odoslať objednávku";

 

f) objednávka je považovaná za uskutočnenú, keď je doručená predávajúcemu;

 

g) pokiaľ nie sú osoby oprávnené uskutočniť objednávku v mene kupujúceho uvedené v rámcovej kúpnej zmluve, je v mene kupujúceho oprávnená uskutočniť objednávku osoba, ktorú na to kupujúci poverí alebo je to vzhľadom na jej pracovné zaradenie obvyklé; v prípade zmeny je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne, inak predávajúci nezodpovedá za prípadné objednávky vykonané neoprávnenou osobou; v prípade objednávok prostredníctvom internetového obchodu e-shop je kupujúci v prípade zmeny oprávnenej osoby oprávnený požiadať o zmenu prístupového hesla.

 

 

 2. Potvrdenie objednávky, uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy


a) Pokiaľ objednávka spĺňa požiadavky stanovené týmito VOP a predávajúci je schopný realizovať dodávku tovaru podľa požiadaviek kupujúceho, je po spracovaní objednávky odoslané potvrdenie objednávky prípadne tovar zadaný do výroby predávajúceho. V takom prípade je jednotlivá kúpna zmluva uzatvorená dňom, keď predávajúci potvrdí objednávku, prípadne keď predávajúci zadá

výrobu tovaru uvedeného v objednávke.

 

b) V prípade, že podľa objednávky kupujúceho nie je možné realizovať výrobu tovaru predávajúcim či objednávka obsahuje zrejmé nesprávnosti, je objednávka spresnená na základe vyžiadania predávajúceho, spravidla telefonickou otázkou. V takom prípade je jednotlivá kúpna zmluva uzatvorená dňom, keď predávajúci spracuje spresnenú objednávku a potvrdí objednávku, prípadne keď predávajúci zadá výrobu tovaru uvedeného v objednávke.

 

c) Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu e-shop je potvrdzovaná predávajúcim interaktívne v zozname odoslaných objednávok uplatnených kupujúcim. V takom prípade je jednotlivá kúpna zmluva uzatvorená dňom, keď predávajúci potvrdí objednávku v zozname odoslaných objednávok.

 

d) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný potvrdenie objednávky skontrolovať (najmä z hľadiska neúmyselných chýb a chýb v písaní), keďže zmluva je uzatvorená takisto v prípade, že potvrdenie ponuky obsahuje dodatok alebo odchýlku, ktorá podstatne nemení podmienky objednávky, pokiaľ kupujúci také potvrdenie ponuky bez zbytočného odkladu tiež neodmietne.

 

 

 3. Zmena objednávky kupujúcim


Pokiaľ kupujúci po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne či telefonicky bez zbytočného odkladu, zmena objednávky podlieha súhlasu predávajúceho, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke kupujúceho, ak sa nedohodnú zmluvné strany na storne pôvodnej objednávky a uplatnení objednávky novej.

 

 

 4. Zmena objednávky predávajúcim


a) Pokiaľ predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že dodávku tovaru nie je možné realizovať za podmienok uvedených v objednávke (najmä v časti týkajúcej sa termínu dodania), oznámi túto skutočnosť kupujúcemu. V prípade, že kupujúci návrh nových podmienok schváli, dôjde zo strany predávajúceho k vyznačeniu odlišných podmienok dodávky tovaru do pôvodnej objednávky, ak sa strany nedohodnú na zrušení objednávky.

 

b) Zmena objednávky vykonaná prostredníctvom internetového obchodu e-shop spôsobom uvedeným v ods. a) je vyznačená po jej prijatí prepísaním pôvodného údaja v konkrétnej objednávke predávajúcim odlišnou farbou v zozname odoslaných objednávok.

 

 

 5. Úplnosť objednávky


Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za neúplnosti či nepresnosti v dodávkach tovaru, ktoré majú pôvod v nesprávnych či nepresných objednávkach kupujúceho. Spresnenie objednávky podľa ods. 2 písm. b) z dôvodu jej neúplnosti či nepresnosti je právom predávajúceho, nie jeho povinnosťou. Technická špecifikácia jednotlivých výrobkov predávajúceho, ich komponentov a súčastí, medzné rozmery a štandardné vyhotovenie sú uvedené v cenníku jednotlivých výrokov kupujúceho a ďalšej produktovej špecifikácii na internetovej adrese predávajúceho www.climax.cz v časti „Produkty", menu „Na stiahnutie" súbor cenníky a manuály, popr. v e-shope predávajúceho v sekcii cenníky.

 

 

 6. Termín dodávky:


a) Termín dodávky tovaru je závislý od výrobnej kapacity predávajúceho a spôsobu prepravy tovaru ku kupujúcemu. Požadovaný termín dodávky (s rešpektovaním výrobných a rozvozových termínov) uvedie kupujúci v jednotlivej objednávke.

 

b) Pokiaľ predávajúci nie je schopný v požadovanom termíne dodávku realizovať, má právo (a to aj po uzatvorení zmluvy) stanoviť nový, neskorší termín dodania a o tomto novom termíne dodania vyrozumie kupujúceho (v e-shope spôsobom uvedeným v bode 6.c) ); nový termín dodania môže predávajúci stanoviť aj opakovane.

 

c) V prípade, že je objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu e-shop, je

 

termín dodávky spresňovaný priebežne v e-shope uvedením dátumu dodania, ak je tento odlišný od termínu požadovaného kupujúcim pri objednávke.

 

d) Dodávky sa štandardne uskutočňujú formou týždenných rozvozov predávajúceho podľa určených denných rozvozových trás na území Českej republiky a Slovenska, ak nie je dohodnuté inak. Pre dodávky formou rozvozov sú stanovené termíny dodávok stanovené v cenníkoch jednotlivých druhov tovaru, prípadne na internetovej adrese predávajúceho.

 

e) V prípade pravidelných týždenných dodávok (napr. žalúzie) je uzávierka prijímania objednávok stanovená na 12. hodinu tretieho dňa predchádzajúceho pred dodávkou tovaru. Objednávky prevzaté do tohto času uzávierky budú, pokiaľ to bude možné, vyrobené a dodané ešte v určenom rozvoze.

V prípade iných štátov než Českej republiky, Slovenska, Nemecka a Rakúska je nutné sa o uzávierkach informovať individuálne.

 

 7. Miesto dodávky:

a) Miestom dodávky tovaru je adresa uvedená ako sídlo kupujúceho či miesto jeho podnikania, ak nie je uvedené v kúpnej zmluve niečo iné.

 

b) Pokiaľ požaduje kupujúci dodanie tovaru na iné miesto, než je uvedené v písm. a), je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť v jednotlivej objednávke a spolu s týmto údajom uviesť konkrétnu osobu, ktorú poveruje na prevzatie tovaru, pokiaľ je táto osoba odlišná od osoby kupujúceho a nie je uvedená v rámcovej kúpnej zmluve. V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu e-shop je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť v poli „poznámka" pri uplatnení jednotlivej objednávky. V prípade, že sú so zmenou dodacej adresy spojené zvýšené náklady predávajúceho, je predávajúci oprávnený tieto náklady kupujúcemu vyúčtovať.

 

 

 8. Spôsob dodávky a obal tovaru


Ak nie je dohodnuté inak, zaisťuje prepravu tovaru na miesto dodávky predávajúci a dodá tovar na miesto dodávky formou:

a) vlastného rozvozu;

b) prostredníctvom verejného dopravcu, spravidla expedičnej služby v mieste výrobného závodu predávajúceho na prepravu kupujúcemu.

 

O expedícii tovaru a začatí prepravy dodávky tovaru je kupujúci informovaný poverenou osobou predávajúceho a v prípade objednávok prostredníctvom internetového obchodu e-shop je kupujúci informovaný zverejnením v časti „Objednávky" menu „Odoslané objednávky" v poli „stav zákazky".

 

Cena za dopravu tovaru na miesto dodávky nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho či verejného dopravcu a je účtovaná zvlášť popri kúpnej cene tovaru.

 

Tovar je pre prepravu zabalený obvyklou formou v obaloch PVC či kartónoch, inak podľa zvyklostí, spôsobom nutným pre uchovanie veci a jej ochranu. Pokiaľ kupujúci požaduje odlišný obal tovaru, je povinný toto uviesť v objednávke a dohodnúť s predávajúcim tomu zodpovedajúcu zmenu kúpnej ceny tovaru.

 

 9. Odovzdanie a prevzatie tovaru, doklady nutné na používanie tovaru: Predávajúci splní svoj záväzok odovzdať tovar kupujúcemu:

 

a) v prípade dodávky tovaru vlastným rozvozom tým, že tovar odovzdá v mieste dodávky kupujúcemu alebo ním poverenej osobe; a umožní tak kupujúcemu nakladať v tomto mieste s tovarom a včas mu to oznámi

 

b) v prípade dodávky tovaru prostredníctvom verejného prepravcu (expedičnej služby) tým, že tovar odovzdá prvému verejnému dopravcovi v mieste výrobného závodu predávajúceho na prepravu kupujúcemu a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, keď tovar označí ako zásielku pre kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu osoby ním určené a oprávnené prevziať tovar za kupujúceho. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúci či verejný dopravca oprávnený odovzdať tovar v mieste dodávky osobe, ktorá bude prítomná na mieste dodania a ktorá prevzatie tovaru potvrdí.

 

Kupujúci splní svoj záväzok prevziať tovar tým, že zaistí prítomnosť osoby určenej na prevzatie tovaru v mieste dodávky. V prípade dodávky tovaru rozvozom predávajúceho potvrdí určená osoba prevzatie tovaru na dodacom liste či na faktúre, ktorou bola vyúčtovaná kúpna cena dodávky tovaru. Pokiaľ je tovar dodávaný iba s faktúrou, plní faktúra funkciu dodacieho listu. Pokiaľ je dodávka tovaru realizovaná prostredníctvom verejného dopravcu či expedičnej služby, potvrdí prevzatie tovaru osoba na to určená predávajúcim na dokladoch predložených dopravcom (spravidla náložný list, ktorý plní funkciu dodacieho listu).

 

Za doklady nutné na prevzatie a používanie tovaru sa považuje faktúra, náložný list či iný doklad vydaný verejným prepravcom, ktorý bude vydaný kupujúcemu po prevzatí tovaru. Iné dokumenty či doklady nie je predávajúci povinný dodať.

 

 

 § 4 Kúpna cena

 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená v cenníku predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej adrese predávajúceho www.climax.cz v časti „Produkty", menu „Na stiahnutie", súbor cenníky a manuály (tzv. základná kúpna cena) prípadne v internetovom obchode predávajúceho e-shop. Kúpna cena uvedená v cenníku nezahŕňa DPH, montáž a dopravu tovaru.

 

2. Výška kúpnej ceny môže byť upravená v rámcovej kúpnej zmluve alebo dohode vo forme rabatovej listiny, a to formou zľavy z kúpnej ceny (rabatu) kupujúceho (základná kúpna cena po odpočítaní rabatu je tzv. individuálna kúpna cena); zmena individuálnej kúpnej ceny bude realizovaná tak, že predávajúci zašle kupujúcemu návrh nového znenia prílohy - rabatovej listiny. Za súhlas kupujúceho so zmenou individuálnej kúpnej ceny je považované uskutočnenie ďalšej objednávky na dodávku tovaru zo strany kupujúceho po návrhu zmeny individuálnej kúpnej ceny.

 

3. V prípade, že dôjde k zmene cien vstupov, energií či iným skutočnostiam majúcim vplyv na cenu tovaru, je predávajúci oprávnený vykonať zmenu základnej kúpnej ceny tovaru. O tomto zámere zvýšiť základnú kúpnu cenu vyrozumie kupujúceho zverejnením tohto úmyslu na internetovej adrese www.climax.cz so stanovením rozhodného dátumu pre zmenu kúpnej ceny tovaru. K rozhodnému dátumu budú predávajúcim vykonané takisto zmeny cien v internetovom obchode predávajúceho e-shop, a k rozhodnému dátumu alebo neskôr postupne aj zmeny cenníkov na internetovej adrese predávajúceho www.climax.cz v časti „Produkty", menu „Na stiahnutie" súbor cenníky a manuály. Zmenou základnej kúpnej ceny dochádza takisto k zmene základu rozhodného pre výpočet individuálnej kúpnej ceny k rozhodnému dátumu. Pre zmenu ceny je rozhodujúci rozhodný dátum, nie okamih zmeny cenníkov.

 

4. Pre prípad zmeny kúpnej ceny jednotlivých druhov tovaru je rozhodný deň, keď bola uskutočnená objednávka zo strany kupujúceho u predávajúceho spôsobmi uvedenými v § 3 odsek 1 týchto VOP.

 

5. V objednávkovom systéme internetového obchodu e-shop je kúpna cena jednotlivých produktov a celková kúpna cena objednanej dodávky tovaru generovaná systémom automaticky ako individuálna kúpna cena podľa ods. 2, teda so započítaním prípadnej výšky zľavy z kúpnej ceny (rabatov). V prípade, že kúpna cena nie je stanovená ako individuálna kúpna cena, je kupujúci oprávnený túto skutočnosť uviesť do poznámky pri jednotlivých položkách objednávky a predávajúci je povinný v rámci spracovania objednávky vykonať kontrolu tejto skutočnosti.

 

 

 § 5 Spôsob úhrady kúpnej ceny

 

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, bude cena zo strany kupujúceho zaplatená v hotovosti pri odovzdaní tovaru.

 

2. Pokiaľ je dohodnuté, že kúpna cena dodávok tovaru bude vyúčtovávaná faktúrami, sú minimálne obsahové náležitosti zhodné s obsahovými náležitosťami stanovenými príslušnou právnou úpravou pre daňový a účtovný doklad. Právo vystaviť faktúru na vyúčtovanie kúpnej ceny dodávky vzniká predávajúcemu:

 

a) dňom uskutočnenia dodávky, t. j. odovzdaním tovaru kupujúcemu, prípadne dňom expedície dodávky z výrobného závodu predávajúceho, i keď je skorší než deň uskutočnenia dodávky

b) dňom odovzdania tovaru verejnému dopravcovi v mieste výrobného závodu predávajúceho.

 

3. Faktúra bude doručená kupujúcemu spolu s tovarom a plní spravidla aj funkciu dodacieho listu. Kupujúci určuje a zmocňuje osobu oprávnenú na prevzatie tovaru podľa § 3 ods. 9 takisto ako osobu oprávnenú na prevzatie faktúry za kupujúceho. Faktúra môže byť takisto kupujúcemu odoslaná prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú kupujúci uviedol v rámcovej kúpnej zmluve, prípadne v jednotlivej objednávke.

 

4. V prípade, že je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny pri predchádzajúcich dodávkach tovaru, je predávajúci oprávnený podmieniť ďalšie dodávky tovaru doplatkom kúpnej ceny, s ktorou je kupujúci v omeškaní, a platbou kúpnej ceny nasledujúcich dodávok tovaru v hotovosti pri odovzdaní tovaru, prípadne požiadavkou na zloženie zálohy na platbu kúpnej ceny dodávky tovaru. Túto skutočnosť oznámi predávajúci kupujúcemu a v prípade systému internetového obchodu e-shop je táto skutočnosť kupujúcemu zverejnená v objednávkovom systéme.

 

5. Pokiaľ predávajúci poskytne kupujúcemu skonto z kúpnej ceny ako platobnú podmienku za včasnú platbu kúpnej ceny jednotlivých dodávok tovaru, je v podrobnostiach poskytnutie skonta z kúpnej ceny riešené v rámcovej kúpnej zmluve a rabatovej listine.

 

 

 § 6 Výhrada vlastníckeho práva

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare však na kupujúceho prechádza už jeho prevzatím, prípadne odovzdaním tovaru na prepravu verejnému prepravcovi.

 

Pokiaľ bol zo strany kupujúceho tovar zabudovaný tretej osobe pred splatnosťou kúpnej ceny, je kupujúci povinný prijaté plnenia za tovar od tretej osoby použiť prednostne na platbu kúpnej ceny predávajúcemu.

 

 

 § 7 Prechod nebezpečenstva škody za škody na tovare

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho:

 

a) dňom uskutočnenia dodávky, t. j. odovzdaním tovaru kupujúcemu, prípadne dňom expedície dodávky z výrobného závodu predávajúceho, pokiaľ deň expedície nastane skôr než deň uskutočnenia dodávky b) dňom odovzdania tovaru prvému dopravcovi pre prepravu do miesta určenia

 

 

 § 8 Chyby tovaru

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar:

 

a) v množstve a vyhotovení, ktoré je stanovené v jednotlivých kúpnych zmluvách;

b) v akosti, ktorá je stanovená pre konkrétny druh tovaru jeho produktovou špecifikáciou;

c) v balení uvedenom v týchto VOP, ak nie je dohodnutý iný spôsob balenia.

 

2. Ak neurčuje produktová špecifikácia akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodia pre účel stanovený v zmluve, alebo ak nie je tento účel v zmluve stanovený, tak na účely obvyklé.

 

3. Ak predávajúci poruší povinnosti stanovené v ods. 1., 2., má tovar chyby. Za chyby tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a chyby v dokladoch nutných na používanie tovaru. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z iného vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenie o chybách tovaru, ide o neúplnú dodávku.

 

4. Predávajúci zodpovedá za chybu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, i keď sa objaví až neskôr.

 

5. Kupujúci je povinný prezrieť dodávku tovaru ihneď pri jej prevzatí. Chyby obalu a jeho poškodenie, množstvové rozdiely či iné zrejmé poškodenia tovaru dopravou je kupujúci povinný oznámiť osobe predávajúcej a je povinný zapísať túto skutočnosť do prepravného dokladu. Pokiaľ kupujúci voči externému prepravcovi neurobí reklamáciu takých chýb hneď pri odovzdaní, stráca nárok na uplatnenie práv zo zodpovednosti za tieto chyby dodávky tovaru; pri internej doprave predávajúceho stráca kupujúci nárok na uplatnenie práv zo zodpovednosti za tieto chyby v prípade, že také chyby neoznámi kupujúcemu do 14 dní.

 

6. Kontrolu funkčnosti a úplnosti dodávky tovaru a ďalších zjavných chýb je kupujúci povinný urobiť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru a zistené chyby oznámiť najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste dodávky tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezaistí, aby bol prezretý v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, nemôže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke. Pokiaľ kupujúci ďalej odosiela tovar alebo ho zabudováva v inom mieste, než je miesto dodávky, je povinný na túto skutočnosť upozorniť predávajúceho v jednotlivej objednávke. Pokiaľ tak neurobí, nesie kupujúci na svoj náklad časť nákladov vynaložených na odstránenie chýb vo výške rozdielu medzi skutočnými nákladmi a nákladmi, ktoré by vznikli, pokiaľ by bola chyba tovaru odstraňovaná v mieste dodávky tovaru.

 

7. Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci; ak je záručná lehota dlhšia, platí namiesto dvoch rokov dĺžka záručnej lehoty.

 

8. Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmienky a rozsah záruky je stanovený samostatným vyhlásením predávajúceho vo forme záručného listu a reklamačného poriadku zverejneného na internetovej adrese predávajúce www.climax.cz v sekcii „Obchod", menu „Obchodné podmienky", ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve dohodnuté niečo iné.

 

9. V prípade, keď kupujúci odovzdá predávajúcemu tovar na vykonanie opravy/záručnej opravy a tento tovar nebude zabalený/dostatočne zabalený, berie kupujúci na vedomie, že predávajúci v takom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby a iné poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku prepravy a následnej manipulácie s týmto tovarom (poškodenia, deformácie, poškriabanie, pretrhnutie a pod.) Odstránenie takto vzniknutých chýb tak bude kupujúcemu vyúčtované.

 

Toto ustanovenie sa analogicky vzťahuje tiež na prípady vykonania opráv tovaru ako samostatných záväzkových vzťahov, teda aj na situácie, keď opravovaný tovar nie je výrobkom spoločnosti predávajúceho a zákazník u neho opravu tovaru (dielo) samostatne objednal.

 

10. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa uplatňovania chýb a ich vybavovania, ako aj ďalšie záležitosti, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je pre obe strany záväzný.

 

 

 § 9 Omeškanie

 

1. Za omeškanie s dodávkou tovaru na strane predávajúceho má kupujúci právo na zmluvnú pokutu 0,05 % za každý deň omeškania z ceny nedodaných výrobkov, ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve uvedené inak.

 

2. V prípade omeškania s platbou kúpnej ceny má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej sumy za každý deň omeškania; tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody v plnej výške.

 

 

 §10 Ostatné ustanovenia

 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že celý režim právnych vzťahov medzi nimi vzniknutých sa riadi ustanoveniami českého Občianskeho zákonníka; Viedenský dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije.

 

Ak predávajúci neúmyselne poruší povinnosť či povinnosti vyplývajúce z jednotlivej kúpnej zmluvy, je povinný nahradiť kupujúcemu dohromady iba škodu maximálne vo výške zodpovedajúcej Individuálnej kúpnej cene chybného tovaru, a čo sa týka nároku na náhradu škody, maximálne dvojnásobok kúpnej ceny chybného tovaru, keď nad tento rámec sa kupujúci svojich práv z chybného plnenia a práv z titulu nároku na náhradu škody vzdáva.

 

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory vznikajúce z tejto Zmluvy aj z príslušných objednávok a jednotlivých kúpnych zmlúv realizovaných na základe Zmluvy budú rozhodovať súdy Českej republiky. Miestne príslušným pre prvý stupeň konania bude okresný súd Vsetín (ak patrí

 

vec v prvom stupni do príslušnosti okresného súdu), prípadne krajský súd v Ostrave (ak patrí vec v prvom stupni do príslušnosti krajského súdu).

 

 

 §11 Obaly

 

Kupujúci preberá pri prevzatí tovaru vlastnícke právo k obalu tovaru.

 

 

 §1 2 Reklamačný poriadok

 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok, ktorým sa riadia práva a povinnosti strán z titulu chybného plnenia.

 

 

 §1 3 Ustanovenia prechodné a záverečné

 

Ustanovenia týchto obchodných podmienok nadobúdajú svoju účinnosť dňom 14. 9. 2015.

 

Režimu týchto obchodných podmienok podliehajú jednotlivé kúpne zmluvy a objednávky dodávok tovaru uskutočnené po nadobudnutí účinnosti týchto podmienok.

 

 

 
 
kontakt
 

SERVIS CLIMAX a.s.

Jasenice 1253

755 01 Vsetín

+420 603 566 683

facebook climax   youtube climax   linkedin climax   instagram climax   pinterest climax

Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Pro média | Certifikáty | Zásady spracovania osobných údajov

 

© Copyright 2020 SERVIS CLIMAX, a.s.
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov, fotografií je bez písomného súhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázané.

 

DOPYT

 
 
 

Rychlý kontakt

 
  +420 603 566 683
     
climax@climax.cz